Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN)

Danmarks Matematikvejleder Netværk (DMN) er et netværk organiseret i et samarbejde mellem Læreruddannelserne, CFU og Danmarks Matematiklærerforening.

Netværket henvender sig primært til matematiklærere på grundskoleniveau, som har fået tildelt en vejlederlignende funktion.

Netværket er regionalt opbygget med en national sekretariatsfunktion på professionshøjskole Absalon.

Du kan nu finde DMN netværket på Facebook.

A